Twórcze metody budowania pozytywnej atmosfery pracy

1. Motywacja i zaangażowanie Tworzenie jasnych celów i oczekiwań Jasno określone cele i oczekiwania są kluczowe dla budowania pozytywnej atmosfery pracy. Pracownicy muszą wiedzieć, czego od nich oczekuje się, aby mogli skupić się na realizacji zadań i osiągnięciu sukcesu. Dawanie pracownikom autonomii w wykonywaniu zadań Przyznawanie pracownikom autonomii w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu zadań pozwala …